JabloTool hlásí, že kamera je chráněna heslem

JabloTool hlásí, že kamera je chráněná heslem. Nejste si ale vědomi, že byste nějaké heslo v kameře dříve zadávali. Proč se JabloTool ptá na heslo?

Kamera se software 2.1 a novějším má ve výchozím nastavení heslo pro vzdálený přístup nastavené na 0000 (čtyři nuly). Toto heslo je nastavené také po uvedení kamery do továrního nastavení. Reset kamery do továrního nastavení provedete podle tohoto videa.

28. 4. 2016 EYE-02 (Česky) EyeSee (Česky)