Ekologie a elektroodpad

Logo Zelena Firma

Použité baterie a elektrozařízení nepatří do směsného odpadu. Odevzdejte je na místech zpětného odběru nebo jiných určených místech. Umožněte další využití
elektrozařízení a baterií. Zabraňte případnému úniku nebezpečných látek z těchto výrobků. Chraňte zdraví a životní prostředí.
I na vás zaleží.

 

Zpětný odběr elektrozařízení a přenosných baterií

Zpětný odběr elektrozařízení a přenosných baterií je zajištěna na základě smluv se společnostmi REMA Systém, a.s. a REMABATTERY, s.r.o. Použitá
elektrozařízení a přenosné baterie je možné bezplatně odevzdat v síti sběrných míst zpětného odběru elektrozařízení a baterií, která jsou zřízena na území ČR.
Konkrétní informace získáte na www.remasystem.cz nebo na telefonu 225 988 001.

 
 

Dokumenty systému zpětného odběru REMA Systém, a.s. a REMABATTERY, s.r.o.:

Informace pro posledního prodejce elektroniky

Informace pro posledního prodejce elektroniky a baterií

Informace pro posledního prodejce baterií