Hlášení z kamery jsou opožděná

Hlášení z mé kamery EYE-02 jsou opožděná, co mám dělat?
 
 
Zkontrolujte příchodové zpoždění.
Příchodové zpoždění udává, jak dlouho kamera vyčkává s vyhlášením poplachu po detekci narušení střežené oblasti. Dlouhé zpoždění vám nechává více času na pohodlné odjištění kamery po vašem příchodu domů, ale samozřejmě také zpožďuje hlášení o případném skutečném poplachu.
Nastavení provedete na stránce Nastavení – Pokročilé – Pokročilé nastavení v položce Odchodové a příchodové zpoždění.
 
 
Zkontrolujte dobu nahrávání videa a velikost zasílané přílohy.
Doba nahrávání videa říká, jak dlouho po poplachu bude kamera nahrávat video. Velikost zasílané přílohy nepřímo udává, kolik “obrázků” z poplachu dostanete. Za nepříznivých okolností může nevhodná kombinace těchto nastavení ovlivňovat rychlost hlášení. Například pokud narušitel prostorem jen “proběhne”, kamera zaznamená několik snímků s pohybem a ostatní neukládá (“nic tam není”). Pokud snímků není dostatek, aby naplnily vámi požadovanou velikost zprávy, poběží kamera po celou dobu nahrávání videa ve snaze zajistit pro vás další relevantní snímky.
Nastavení provedete na stránce Nastavení – Pokročilé – Pokročilé nastavení v položce Doba nahrávání video záznamu a na stránce Hlášení – Pokročilé – Limity v položce Limit velikosti přílohy.
 
 
Zkontrolujte, zda poplachy nejsou na vaši žádost blokovány.
Kamera dává uživateli možnost zamezit odeslání nadměrného množství zpráv. Díky tomu však mohou být hlášení o některých událostech blokována.
Nastavení zkontrolujte na stránce Hlášení – Pokročilé – Limity v položkách Limit počtu hlášených poplachů za 24 hodin / za jedno období střežení a Nezasílej hlášení o poplaších po dobu od prvního poplachu.
 
 
Používejte hlášení přes SMS raději než MMS a volání. MMS je služba, u níž není rychlost doručení operátory garantována. Volání zabírá neúměrně mnoho času (zejména je-li prováděno postupně na několik čísel). Volbu naleznete na záložce Hlášení na JabloTool.com.
 
 
Používejte Messenger service pro odesílání emailů (místo kamery). Zasílání emailů je zdarma. Službu Messenger zapnete na stránce Hlášení. Více informací k aktivaci služby naleznete zde.
 
 
Zlepšete příjem signálu.. Pokud má kamera slabý signál, je datové připojení pomalé a nestabilní, tudíž je hlášení opožděné. Návod, jak zlepšit příjem signálu, naleznete zde.
 
 
Snižte počet událostí.

  • Používáte funkci “Nahrávat video v režimu ODJIŠTĚNO”? Tato videa sice nejsou zasílána uživateli, ale jsou kamerou nahrávána do cloudu www.jablotool.com (je-li využíván). Mohou proto v některých případech způsobovat zahlcování fronty hlášení a tak zpomalovat hlášení. Vypnutí funkce provedete na stránce Nastavení – Pokročilé – Pokročilé nastavení videa přepínačem Nahrávat video v režimu ODJIŠTĚNO.
  • Zkontrolujte seznam událostí kamery. Přihlaste se do JabloTool.com a zvolte kameru. Na pravé straně obrazovky uvidíte seznam událostí. Pokud je tam mnoho poplachů, podívejte se, jakým detektorem jsou způsobeny.
    Seznam událostí
  • Změňte nastavení tohoto detektoru v Nastavení (Pokročilé) → Detektory. Pro vice informací a tipy, jak nastavit detektory, klikněte zde.

 
Zvolte pouze ty události, o kterých opravdu chcete být informováni

  • Zůstaňte na JabloTool.com, zvolte Hlášení zapamatujte si profil hlášení uvedený u kontaktu (např. “Poplachy”),
  • Zvolte Hlášení (Pokročilé) → Hlášené události. Zaškrtněte pouze události, o kterých chcete být informováni. Nastavení proveďte ve sloupci, který odpovídá profilu hlášení daného kontaktu (např. Poplachy).

    Nastavení hlášení

16. 5. 2016 EYE-02 (Česky)