Jak zlepšit příjem signálu

Kamery EyeSee a EYE-02 zasílají hlášení prostřednictvím mobilní sítě. Pro spolehlivé zasílání hlášení je nezbytný dobrý GSM signál. Pokud je signál příliš slabý, může se stát, že kamera hlášení neodešle, nebo ho odešle se zpožděním. V aplikační poznámce je vysvětleno jak zkontrolovat sílu signálu vaší kamery. Krom toho se dozvíte jak zlepšit příjem signálu kamery v případě, že je signál příliš slabý.

Zkontrolujte sílu signálu

Připojte kameru EyeSee nebo EYE-02 k vašemu počítači a použijte software pro vaši kameru. Kamera EyeSee používá SW jCheck, EYE-02 používá SW Jablotool. Případně můžete signál zkontrolovat také zasláním SMS zprávy kameře.

Kamera EyeSee

 1. Připojte kameru EyeSee USB kabelem k počítači. Kamera se objeví jako nové zařízení.
 2. Otevřete složku a spusťte jCheck
 3. Zvolte “Run device tests“ (Spustit testy zařízení)

jCheck otestuje kromě jiného také to, jak kamera přijímá signál vaší sítě. Pokud je signál příliš slabý, jCheck doporučí zlepšit příjem signálu. Pokud je signál dobrý, tento test bude dokončen bez chyby.

Síla signálu
Co dělat
Velmi slabý Je nutné zlepšit příjem signálu.
Slabý Zlepšení příjmu signálu je doporučeno.
Dobrý Není nutná žádná změna.

Poznámka: Sílu signálu můžete zjistit také pomocí textové zprávy. Zašlete textovou zprávu ve formátu STAV vaší kameře. Příklad: “JANA STAV”, přičemž JANA je heslo pro vaší kameru. Výchozí heslo je 0000 (čtyři nuly). Kamera odpoví textovou zprávou, ve které bude informace o síle signálu.

Kamera EYE-02

 1. Ze stránky www.noabe.com/help/index.php/download stáhněte a nainstalujte SW JabloTool do vašeho počítače.
 2. Spusťte JabloTool a připojte kameru EYE-02 USB kabelem.
 3. Klikněte na ikonu vaší kamery v seznamu online zařízení.

Zde uvidíte informaci o síle signálu kamery.

Síla signálu EYE-02 2G
Síla signálu EYE-02 3G
Co dělat
Velmi slabý (do 40 %) Velmi slabý (do 10 %) Je nutné zlepšit příjem signálu.
Slabý (40 % – 60 %) Slabý (10 % – 30 %) Zlepšení příjmu signálu je doporučeno.
Dobrý (více než 60 %) Dobrý (více než 30 %) Není nutná žádná změna.

Poznámka: Sílu signálu můžete zjistit také pomocí textové zprávy. Zašlete textovou zprávu ve formátu STAV vaší kameře. Příklad: “JANA STAV”, přičemž JANA je heslo pro vzdálený přístup pro vaši kameru. Výchozí heslo je 0000 (čtyři nuly). Kamera odpoví textovou zprávou, ve které bude informace o síle signálu.

Zlepšete příjem signálu

Nejprve zkontrolujte anténu
EYE-02 a EyeSee jsou dodávány s malou vestavěnou anténou, která je vhodná pro mnoho účelů použití kamery. Anténa je umístěna na zadní straně kamery. Zkontrolujte, zda není anténa mechanicky poškozená.

Změňte umístění kamery
Nachází se vaše kamera v budově? Přesuňte ji blíže k oknům. Signál prochází okny lépe než zdmi.

APN external antenna window

Umístěte kameru dále od kovových objektů jako například kovové zárubně. Kovové objekty zhoršují kvalitu signálu.

APN external antenna door

Je vaše kamera připevněna ke zdi? Zvětšete vzdálenost mezi kamerou a zdí. Silné zdi v domech či kancelářských budovách absorbují signál.

APN external antenna wall

Poté, co změníte umístění kamery, zkontrolujte znovu sílu signálu. Postupujte podle předchozí kapitoly. Zvolte místo s nejlepším signálem.

Poznámka: Pokrytí můžete zkontrolovat i vaším mobilním telefonem. Vyndejte SIM kartu z kamery a vložte ji do vašeho mobilního telefonu. Umístěte telefon ke kameře. Zkontrolujte pokrytí mobilními sítěmi.

Použijte externí anténu

Externí anténa je výkonnější než standardní anténa, jejím použitím zlepšíte příjem signálu.

Používáte kameru v budově? Pokud to podmínky umožňují, připevněte externí anténu z vnějšku budovy.

APN external antenna cellar

Má vaše externí anténa magnetický podstavec? Umístěte anténu na kovový povrch, např. kovovou konstrukci nebo okenní parapet (viz obrázek). Čím je kovový povrch větší, tím lepší bude příjem signálu.

APN external antenna window APN external antenna window


Vzdálenost mezi kamerou a anténou by měla být 1,5 až 2m – zamezíte tak rušení signálu.

Nainstalujte externí anténu vertikálně.

Externí anténa by měla splňovat následující parametry:

 • SMA konektor;
 • Zisk alespoň 3 dB;
 • Podpora pásem
  850/900/1800/1900 MHz (pro EyeSee a EYE-02)
  900/1800/2100 MHz (pro EyeSee 3G a EYE-02 3G)
 • Délka kabelu do 5 metrů (příliš dlouhý kabel zhoršuje signál z antény).

Vhodnou anténu můžete zakoupit na našem e-shopu.
Instalace externí antény je snadná. Odšroubujte z kamery vestavěnou anténu a přimontujte externí kameru. Utažení antény je možné provést pouze rukou.

Vyberte si nejlepšího operátora

Volba nejlepšího operátora je poslední možností, jak zlepšit příjem signálu. Možná, že již víte, který poskytovatel služeb má ve vašem místě nejsilnější pokrytí. V opačném případě signál prověřte.

 1. Vložte SIM karty poskytovatelů služeb do vašeho mobilního telefonu.
 2. Umístěte mobilní telefon ke kameře.
 3. Zkontrolujte sílu signálu.

Zvolte poskytovatele s nejlepší sílou signálu.

3. 10. 2013 EYE-02 (Česky) EyeSee (Česky)