Jak nastavit vestavěné detektory

Jak nejlépe nastavit vestavěné detektory v kameře?

První použití

Průvodce v JabloTool.com vám pomůže s úvodním nastavením kamery. Průvodce se spustí automaticky poté, co se poprvé připojíte ke kameře v www.jablotool.com. Průvodce také naleznete v Nastavení -> Obecná nastavení -> Průvodce instalací.

Detectors_configuration_wizard

Projděte jednotlivé kroky průvodce. V kroku 4 vás průvodce vyzve k výběru jednoho z profilů kamery (založených na typických způsobech použití kamery). Pro více informací o profilech kamery klikněte zde.

Nastavení detektorů

Přihlašte se k vašemu účtu na JabloTool.com. Zvolte vaši kameru v seznamu zařízení, poté zvolte Nastavení. Přepněte na Pokročilé a v části Periferie zvolte Detektory. Zde můžete změnit nastavení vestavěných detektorů kamery.
Více informací o vestavěných detektorech naleznete na stránce Jak fungují detektory kamery nebo v návodu k obsluze kamery.

27. 4. 2016 EYE-02 (Česky) EyeSee (Česky) JabloTool (Česky)