Jak fungují detektory kamery

Infračervený detektor pohybu (PIR)
Infračervený detektor pohybu registruje neviditelné infračervené teplo. Obvykle je používán pro detekování přítomnosti lidí, zaznamená však i zvířata, nebo zapnutý motor auta v chladnějším prostředí. Proto nebude reagovat například na míč hozený do vzduchu, či na otevírání brány.

Konfigurace detektoru PIR by měla být provedena v závislosti na umístění kamery. Senzor by neměl být nasměrován například na ústřední topeni, na okna, na která svítí slunce, nebo obecně na místa, kde se teplota může rychle změnit vlivem proudění vzduchu. Použití detektoru PIR ve vnějších prostorách je poněkud problematické. To je důvod, proč by měl být zkombinován s detektorem pohybu v obraze.

Detektor pohybu v obraze (MIP)
Detektor MIP neustále analyzuje oblast před kamerou. Porovnává snímky, a jestliže se obraz změní, kamera tuto změnu vyhodnotí jako poplach. Důmyslný digitální algoritmus poskytuje vysokou odolnost vůči falešným poplachům způsobeným menšími či postupnými změnami obrazu (stmívání, rozsvícení pouličního osvětlení, atd.). Narozdíl od detektoru PIR není aktivován změnami teplot. Nebude vyvolávat falešné poplachy způsobené například prouděním vzduchu.

Tento detektor je vhodný pro venkovní použití. Je možné část obrazu zaretušovat (schovat), a kamera bude ignorovat změny v této části obrazu. To je užitečné, když je kamera použita venku, a je nasměrována na hýbající se větve, vodní hladinu, či provoz na ulici.

Detektor tříštění skla (GBS)
Detektor GBS vyvolá poplach, jestliže je rozbito okenní sklo. Detektor rozezná tlakovou vlnu vzduchu následovanou charakteristickým zvukem rozbíjení skla. To je důvod, proč funguje správně pouze v uzavřených místnostech o rozměrech do 9 x 9 x 3 m. Zaznamená, pokud je plocha rozbitého skla alespoň 0,4 m2, a pokud je kamera vzdálena nejvýše 9 metrů. Překážky mezi sklem a kamerou, jako např. těžké záclony či přepážky, mohou detekci ztížit.

Detektor dveří (DOOR)
Detektor DOOR registruje změny tlaku, a tak zaznamená otevírání (či zavírání) dveří nebo oken v místnosti. Detekce otevírání dveří je speciální typ detekce, který využívá akustické filtrování zvuku. Změny tlaku vzduchu mohou vzniknout v mnoha různých situacích, např. v místnostech, do kterých proniká vzduch z chodby, či v obchodech s velkými okny. Doporučujeme otestovat, zda ve vaší situaci nebude detektor způsobovat falešné poplachy.

Detektor hluku (NOISE)
Detektor hluku využívá mikrofon kamery, a jestliže hladina hluku ve sledovaném prostředí překročí přednastavenou úroveň, detektor je aktivován.

Detektor upravuje svoji citlivost na základě dlouhodobého sledování hladiny hluku v prostředí. Když je kamera v tichém prostředí, detektor bude reagovat i na tichý zvuk. Naopak, v prostředí s konstantním hlukem (např. zapnutá klimatizace, větráky, nebo stroje) bude detektor reagovat pouze na hlasitější zvuk.

Pokud je kamera používána v halách, kde stroje pracují s přestávkami, detektor se během přestávky nastaví na nižší hladinu hluku. Když stroje zase začnou pracovat, detektor se aktivuje. Poté se detektor nastaví na vyšší hladinu hluku.

Pokud je prostředí velmi hlučné, detektor nemusí na další hlasitý zvuk reagovat a poté může detektor nahlásit chybu. V takovém případě není možné detektor použít, a měl by být vypnut.

Detektor může být použit zejména jako elektronická chůvička při péči o děti, nebo jako přídavný senzor při sledování vnitřních prostor areálu. Může také vyvolat poplach poté, co se rozezní siréna v tovární hale.

Detektor náklonu (TILT)
Detektor TILT registruje naklonění kamery jakýmkoliv směrem. Detektor TILT může odhalit neoprávněnou manipulaci s kamerou, nebo pokus o krádež kamery. Detektor používá polovodičový 3D akcelerometr, a může být použit i venku. Jelikož je detektor velmi citlivý, měla by kamera být připevněna pouze k pevným objektům, např. ke zdi. Neměla by být připevněna k objektům, které se ve větru hýbou, jako třeba ke sloupům – detektor by hlásil falešné poplachy.

Detektor dotyku (TOUCH)
Detektor TOUCH reaguje na mikrovibrace těla kamery způsobené dotykem ruky či jiným předmětem. Detektor je velmi citlivý – neměl by být používán venku, aby se zabránilo falešným poplachům způsobeným větrem. Někdy je nutné snížit citlivost detektoru pro instalaci v místnosti, kde jsou vibrace obvyklé, např. když je kamera připevněna k nezpevněné konstrukci vevnitř budovy. Poté, co je kamera instalována na své konečné místo, tento detektor otestujte.

Nastavení detektorů
Pokud je detektor kamery zapnutý, může reagovat na aktivaci třemi způsoby. Může být buď Vždy aktivní, může Pouze probudit kameru, nebo Aktivuj po probuzení.

  • Vždy aktivní = detektor vyvolá poplach, když je aktivován, a když je kamera v režimu ZAJIŠTĚNO. Detektory TILT a TOUCH mohou vyvolat poplach i když je kamera v režimu ODJIŠTĚNO, a to kvůli bezpečnosti kamery.
  • Pouze probuď kameru = když je detektor aktivován, vzbudí kameru na předem zvolenou dobu. Tato doba se nazývá doba probuzení. Detektory nastavené na Aktivuj po probuzení jsou poté vzbuzeny.
  • Aktivuj po probuzení = detektor je aktivní pouze po dobu probuzení. Poté se detektor vrátí do stavu nečinnosti a čeká, zda ho zase neprobudí nějaký další detektor. Detektor je aktivován automaticky i po poplachu.

Detektory mají 5 úrovní citlivosti na škále od -1 do 1.
 -1 = velmi nízká citlivost; detektor bude aktivován pouze velkou změnou prostředí;
  1 = velmi vysoká citlivost; detektor bude aktivován i malou změnou prostředí.

23. 11. 2015 EYE-02 (Česky) EyeSee (Česky)