Bezdrátové periferie

Aplikační poznámka popisuje možnosti použití kamery EYE-02 spolu s externími bezdrátovými perifériemi ze systému OASIS vyráběných společností Jablotron Alarms. Úplný seznam periférií naleznete na stránkách www.jablotron.cz. Při použití periférií vykonává kamera EYE-02 roli ústředny. Kamera EYE-02 je vybavena sedmi interními detektory a dvěma virtuálními spínači. Bezdrátové periférie dále rozšiřují schopnosti kamery.

Přehled externích bezdrátových periferií

Ke kameře může být připojeno pět typů periférií: detektory, bezdrátové spínače, bezdrátové ovladače, sirény a termostaty.

Wireless peripherals overview

Příklady periférií použitých s kamerou EYE-02

Kamera může současně používat až 20 bezdrátových periférií. Ve volném prostoru je provozní dosah periférií 100 metrů. Bezdrátové ovladače, detektory a sirény jsou napájeny bateriemi, které mají většinou životnost alespoň 2 roky. Přesná životnost závisí na typu použité baterie, což je zmíněno v manuálu každé periférie. Detektory a sirény komunikují s kamerou EYE-02, tedy hlásí informace o stavu periférie. Kamera informuje uživatele

 • jestliže kamera nedostává pravidelná hlášení od periférie (komunikace se zařízením je přerušena), nebo když kamera opět začne od periférie dostávat pravidelná hlášení (komunikace je obnovena)
 • když je baterie detektoru slabá, nebo dojde k výpadku proudu v případě, že je detektor napájen z elektrické sítě
 • pokud dojde k neautorizované manipulaci (sabotáži) s detektory nebo sirénami. Periférie zašle informaci kameře i v případě, že je kamera v režimu
  ODJIŠTĚNO. Jestliže je potřeba vyměnit baterii v periférii, přepněte kameru na režim NASTAVENÍ, aby nedošlo k falešnému poplachu.

Jestliže jsou aktivovány detektory a bezdrátové ovladače, kamera vytvoří událost typu Poplach a informuje uživatele emailem, SMS, MMS, hovorem, a nebo pošle hlášení o Poplachu s video záznamem na externí server JabloTool.

Detektory

Detektory rozšiřují oblast, kterou kamera sleduje, a zároveň kameře umožňují hlásit další události, např. Požární poplach vyvolaný požárním detektorem.

Bezdrátový požární detektor (detektor kouře a teploty)

Bezdrátový požární detektor JA-85 ST

Bezdrátový požární detektor JA-85 ST

JA-85 ST detekuje přítomnost ohně uvnitř budovy. Reaguje na viditelný kouř, nebo na překročení kritické teploty v místnosti. Obsahuje vestavěnou lokální varovnou sirénu. Většinou je umístěn na stropu místnosti nebo chodby. Tento detektor odpovídá směrnicím EU 98/34/ES a 98/48/ES, které stanovují povinnost umístit v nových budovách požární detektory.

Příklad použití na chalupě: Detektor je aktivován kouřem a teplotou způsobenou ohněm. Rozezní se interní siréna detektoru a kamera nahraje video vnitřku místnosti. Současně kamera informuje uživatele o požárním poplachu zasláním emailu, MMS, SMS, hovorem, nebo zasláním informace na JabloTool Cloud.

Bezdrátové magnetické detektory

Bezdrátový detektor otevření oken/dveří JA-81M

Bezdrátový detektor otevření oken/dveří

Magnetické detektory otevření dveří/okna se skládají ze dvou částí. V jedné z částí je magnet, a pokud jsou od sebe obě části oddáleny (okno nebo dveře se otevřou), je tím aktivován detektor. Detektor zašle informaci kameře, která nahraje video, a informuje uživatele.

Příklad použití ve veřejných prostorech: Uživatel chce mít seznam osob, které vešly do budovy. Otevření dveří zapříčiní událost typu Poplach, a kamera nahrává video po zvolenou dobu poté, co byly dveře otevřeny.

Schéma otevření dveří

Kamera EYE-02 použitá spolu s magnetickým detektorem otevření dveří/oken JA-81M

K JA-81M je možné drátem připojit další detektor. Je možné použít jakýkoliv detektor který spojí nebo rozpojí el. okruh poté, co je aktivován. Kamera nahraje video a informuje uživatele i v případě, že je aktivován tento dodatečný detektor. JA-81M může být také použit s detektorem záplavy LD-81, který signalizuje zaplavení místností či sklepů. Pro více informací klikněte zde.

Příklad použití při ochraně vzácných obrazů: JA-81M je umístěn na dveřích vedoucích do místnosti, ve které na stěně visí obraz. Pod obrazem je umístěn detektor, který je připojen dráty k JA-81M. Pokud někdo otevře dveře, detektor na dveřích ohlásí Poplach kameře. Pokud někdo sundá obraz ze stěny, detektor pod ním spojí nebo rozpojí el. obvod a tím informuje detektor JA-81M. Ten informuje kameru, která následně informuje uživatele.

Další dostupné typy: Magnetický detektor otevírání dveří JA-82M, který je zabudovaný přímo do rámu dveří či okna. Univerzální vysílač JA-80D má vstup, ke kterému se dá pomocí drátů připojit další detektor. Nemá svůj vlastní magnetický senzor.

PIR detektory pohybu

 

PIR detektor pohybu JA-80P

PIR detektor pohybu JA-80P

PIR detektory jsou aktivovány změnou teploty. To se stane, když do detekční zóny vstoupí člověk nebo zvíře. Zapojení dalších PIR senzorů umožní rozšíření monitorované oblasti i na místa, která není třeba monitorovat vizuálně. Externí PIR senzory také zvětšují vzdálenost, na kterou může kamera zaznamenat pohyb pomocí pasivní infračervené detekce. Aktivace PIR detektoru vyvolá poplach. Kamera nahraje video a informuje uživatele o poplachu.

Příklad použití: Detektory JA-80P monitorují pohyb ve velké tovární hale. Může být použito několik detektorů současně.

Další dostupné typy: JA-80PB je PIR detektor kombinovaný s detektorem rozbití skla, vhodný pro oblasti přístupné rozbitím okna. JA-80W je PIR detektor kombinovaný s mikrovlnným detektorem. Jestliže PIR detektor zaznamená pohyb, je aktivován MW detektor, který potvrdí aktivaci PIR detektoru. JA-86P je PIR detektor se dvěma PIR senzory. Poplach je spuštěn pouze v případě, že jsou aktivovány oba senzory. Je vhodný pro oblasti, kde by mohl být vyvolán falešný poplach pohybem malých zvířat. JA-88P je PIR detektor vhodný pro venkovní použití. Detektor je chráněn před prachem a vodou. (IP55). JA-85P a JA-85B jsou miniaturní PIR detektory. JA-82SH detekuje náklon a otřes dveří a oken.

Bezdrátový detektor úniku plynu

Bezdrátový detektor úniku plynu JA-80G

Bezdrátový detektor úniku plynu JA-80G

JA-80G je aktivovaný únikem výbušných plynů nebo výparů. Detektor se napájí ze sítě (230V AC) kvůli vyšší spotřebě proudu. Jeho součástí je také spínač pro uzavření přívodu plynu.

Příklad použití doma: Detektor je umístěn v místnosti s plynovým topením. Přívod plynu je pomocí drátů propojen s detektorem. Pokud uniká plyn, detektor to hlásí kameře, která vyvolá Poplach. Ve stejný moment detektor uzavře přívod plynu.

Bezdrátová optická závora

Wireless optical barrier JA-80IR

Wireless optical barrier JA-80IR

JA-80IR je optická závora, která indikuje narušení chráněného prostoru protnutím infračervené spojnice mezi vysílačem a přijímačem. Jedná se o výrobek firmy Optex, doplněný vysílači kompatibilními se systémy OASiS. Vzdálenost mezi jednotkami může být až 60 metrů. Optická závora může být použita I venku, je chráněna před prachem a vodou.

Příklad použití doma: Optická závora je umístěna podél bazénu v zahradě. Pokud závoru překročí malé dítě, rodiče jsou o tom informováni hovorem a SMS.

Použití kamery s požárním detektorem, záplavovým detektorem, a detektorem otevření dveří

Použití kamery s požárním detektorem, záplavovým detektorem, a detektorem otevření dveří

Bezdrátové spínače

Kamera EYE-02 je vybavena dvěma virtuálními spínači. Ty bezdrátově vysílají bezdrátovým spínačům povely ke spojení či rozpojení elektrického okruhu.

Inteligentní bezdrátová zásuvka AC-88

Inteligentní bezdrátová zásuvka AC-88

Zásuvka najde využití tam, kde nejsou žádoucí stavební úpravy. Umožní dálkově zapnout a vypnout všechny domácí spotřebiče, osvětlení, topení, zavlažování a jiné napájené ze sítě (AC 230V). Zásuvka může být použita I v inverzním režimu – jestliže je zapnuta, vypne spotřebiče. Zmáčknutím tlačítka může být zásuvka zapnuta či vypnuta i manuálně.

Další dostupné typy: UC-82, AC-82 a AC-83 jsou bezdrátové spínače ve tvaru krabičky, do kterých jsou připojeny dráty elektrického obvodu. UC-82 je napájen stejnosměrným proudem (12V), AC-82 je napájen ze sítě. AC-83 je vhodný k použití se systémy vytápění. Pro více informací navštivte www.jablotron.cz.

Použití kamery EYE-02 s inteligentní zásuvkou, relé, a termostatem

Použití při zavlažování zahrady: Na chalupě máte zavlažovací systém s vodním čerpadlem umístěným ve studně. Zdroj napájení čerpadla připojíte přes inteligentní zásuvku. Poté budete moci zapínat rozstřikovač na zahradě dálkově. Podle aktuálního počasí můžete upravovat dobu, na jak dlouho se má zavlažování zapnout.

Použití s termostatem: Na delší dobu opustíte domov. Před návratem byste rádi měli domov vyhřátý na příjemnou teplotu. Použijete inteligentní zásuvku spolu s termostatem TP-83. Přes kameru dálkově zapnete inteligentní zásuvku. Poté termostat začne ovládat zásuvku. Zásuvka zapne topení, pokud k tomu obdrží příslušný příkaz od termostatu. Vaše místnosti budou vyhřáty na stanovenou teplotu, než přijedete domů. Pokud si přejete zachovat pouze minimální ekonomickou teplotu, zásuvku vypnete.

Ovládání a nastavení spínačů

Virtuální spínače kamery posílají příkazy spínačům, jako např. inteligentní bezdrátové zásuvce. Spínače kamery mohou být zapnuty či vypnuty přímo uživatelem, nebo mohou být nastaveny tak, aby se zapnuly automaticky, když se stane určitá předdefinovaná událost.

Možné režimy spínačů kamery:

SMS ZAP/VYP

Spínač se zapne nebo vypne po stisknutí tlačítka v JabloTool nebo po zaslání SMS příkazu. Je možné určit dobu, na jak dlouho by spínač měl být zapnut.
Příklad použití při zalévání: Spínač zapne zahradní zavlažovač na dvě hodiny.

SMS (pulz)

Spínač se zapne na 2 sekundy. Poté se zase vypne.
Příklad použití doma: Otevírání vjezdu do dvora.

ZAJIŠTĚNÍ

Spínač se zapne a zůstane zapnutý po dobu kdy je kamera v režimu ZAJIŠTĚNO.
Příklad použití při zabezpečení domácnosti: Při odchodu z domu automaticky vypnete domácí spotřebiče tím, že kameru přepnete do režimu ZAJIŠTĚNO. Po příchodu domů kameru přepnete do režimu ODJIŠTĚNO a tím se spotřebiče zase zapnou. Takové opatření minimalizuje riziko požáru při vaší nepřítomnosti, a zároveň snižuje spotřebu elektrické energie. Při takovém použití je nutné nastavit inteligentní bezdrátovou zásuvku do inverzního režimu, aby rozpojila elektrický okruh když je zapnuta kamerou.

Tísňový poplach

Spínač se zapne na 120 sekund.
Příklad použití v domě s pečovatelskou službou: Klient zmáčkne bezdrátové tlačítko. Inteligentní zásuvka zapne světlo v místnosti, kde pacient zmáčknul Tísňové tlačítko. Kamera v tuto chvíli nahraje video.

Požární poplach

Spínač se zapne na 120 sekund.
Příklad použití v továrně: Inteligentní zásuvka zapne externí vysokokapacitní sirénu a ta signalizuje Požární poplach. Kamera nahraje video v hale, kde byl aktivován bezdrátový požární detektor.

Poplach

Spínač se zapne na 120 sekund.
Příklad použití v prodejně: Inteligentní zásuvka vypne zdroj napájení pro elektronický zámek dveří, takže dveře zůstanou po spuštění Poplachu zamknuty.

Výstraha

Spínač se zapne na předem zvolenou dobu. Doba probuzení může být nastavena v JabloTool přes USB > Configuration, General settings.
Příklad použití doma: Bezdrátová zásuvka zapne osvětlení na dvoře, jestliže je kamera probuzena.

Chyba napájení

Spínač se zapne a zůstane zapnutý dokud není obnoveno napájení sítě. Příklad použití v odlehlém místě: Inteligentní zásuvka zapne dieselový generátor v případě výpadku elektrického proudu.

Vnější doplňkové osvětlení

Spínač se zapne a zůstane zapnutý tak dlouho, dokud je zapnuté infračervené přisvícení kamery.
Příklad použití v noci: Inteligentní zásuvka zapne vnější doplňkové osvětlení poté, co kamera aktivuje své vnitřní infračervené osvětlení. Tak bude prodloužen dosah, na který může kamera v noci pořizovat fotky.

Spínače kamery mohou být ovládány a nastavovány přes webové rozhraní JabloTool (www.jablotool.com, záložka Periférie), nebo přes USB kabel (záložka Nastavení, Externí zařízení). Spínače mohou být také ovládány SMS příkazy, pokud jsou spínače nastaveny na režim SMS (ZAP/VYP) nebo SMS (Pulz).

Příklad SMS příkazu: “<Heslo pro vzdálený přístup> ReleX ZAPNI” zapne ReléX
Příklad SMS příkazu: “< Heslo pro vzdálený přístup> ReleX ZAPNI 02:00:00” zapne ReléX na 2 hodiny..

V SMS příkazech je pro spínače používán výraz Relé. Více informací o SMS příkazech naleznete v manuálu kamery.

Bezdrátová tlačítka

Bezdrátová tlačítka informují kameru a jejího uživatele o tom, že je někdo stisknul.

Čtyřtlačítkový dálkový ovladač RC-86

Čtyřtlačítkový dálkový ovladač RC-80

Dálkový ovladač RC-86

Dálkový ovladač může kameru přepnout do režimu ZAJIŠTĚNO, ODJIŠTĚNO, NASTAVENÍ a UČENÍ. Uživatel také může otestovat interní detektory kamery. Tento dálkový ovladač je dodáván s kamerou. Více ovladačů umožňuje obsluhovat kameru více lidem nezávisle na sobě. Daší kompatibilní modely: RC-80.

Clicker

 

Clicker

Clicker a osobní identifikační přívěšek (PIT)

Clicker slouží k pohodlnému přepnutí kamery do režimu ZAJIŠTĚNO či ODJIŠTĚNO. Stačí pouze stisknout tlačítko a přiložit osobní identifikační přívěsek (každý má svůj vlastní PIT). Clicker signalizuje úspěšnou operaci kontrolkou LED a pípnutím. Kameru lze používat až s dvaceti identifikačními přívěsky a kamera může být tudíž ovládána vice lidmi. Clicker i osobní přívěšky (PIT) lze zakoupit nezávisle na sobě v našem e-shopu www.noabe.shop.

Tísňové tlačítko RC-87

Tísňové tlačítko RC-87

Help! button RC-87

Zmáčknutí tlačítka vyvolá Tísňový poplach I když je kamera v režimu ODJIŠTĚNO.

Příklad použití: Starší lidé, kteří se octnou v tísňové situaci vlivem náhlého zhoršení zdravotního stavu, jednoduše zmáčknou poplašné tlačítko. Kamera nahlásí Tísňový poplach pomocí SMS, MMS hovorem, e-mailem, nebo přes server JabloTool a kontaktuje blízké, sousedy, nebo nemocnici.

Další dostupný typ: bezdrátové nástěnné tlačítko RC-88

 

Použití kamery EYE-02 s bezdrátovými tlačítky RC-87 a RC-88

Bezdrátové tlačítko RC-89

Doorbell button RC-89

Bezdrátové tlačítko RC-89

Příklad použití: Kamera je zaměřena na vstupní prostor budovy. Zmáčknutí tlačítka vzbudí kameru. Kamera poté nahraje video vstupního prostoru. Tlačítko může být také uzpůsobeno k vyvolání Tísňového poplachu.

Bezdrátové tlačítko RC-89 může být použito I jako bezdrátový zvonek v kombinaci se sirénou JA-80L, která po zmáčknutí tlačítka přehraje melodii.

Sirény

Hlavní funkcí sirén je vizuálně a zvukově informovat o událostech typu Poplach.

Bezdrátová vnitřní siréna JA-80L

Indoor siren JA-80L

Vnitřní siréna JA-80L

Siréna se rozezní když se v kameře vyskytne Poplach. Zvuk může být aktivován, a jeho délka může být nastavena od 0 sekund do 4 minut. (jděte na JabloTool, Nastavení, Periferie, poté klikněte na naučenou JA-80). Stejná délka Poplachu se vztahuje i na sirénu JA-80A jestliže je naučena do stejné kamery. Siréna kameře indikuje sabotáž pokud je během hlasitého Poplachu odpojena ze sítě.

Siréna umí zvukovým upozorněním signalizovat příchodové nebo odchodové zpoždění. Příchodové nebo odchodové zpoždění lze nastavit v JabloTool, záložka Nastavení.

Do sirény mohou být naučeny detektory ze skupiny RC-8x a JA-8x. Po aktivování detektoru siréna přehraje melodii. K různým detektorům mohou být přiřazeny různé melodie.

Příklad použití: Siréna přehraje melodii, pokud byl zmáčknut bezdrátový zvonek RC-89 u vchodu. Siréna přehraje jinou melodii, pokud je otevřen zadní vchod (Detektor otevření dveří JA-80M). Siréna spustí Poplach v případě, že je v kuchyni oheň (Požární detektor JA-85ST). Do sirény může být najednou naučeno více detektorů.

Bezdrátová venkovní siréna JA-80A

Venkovní siréna JA-80A

Venkovní siréna JA-80A

JA-80A je zcela bezdrátová siréna v robustním krytu. Akusticky a červeným LED světlem signalizuje Poplach – narušení. Délka zvuku v případě Poplachu může být nastavena od 0 sekund do 4 minut (jděte na JabloTool, Nastavení, Periferie, poté klikněte na naučenou JA-80A). Pokud je naučena i vnitřní siréna, hlásí poplach po stejnou dobu.

Siréna je napájena baterií. Minimální životnost baterie jsou 3 roky. Při otevření krytu hlásí siréna kameře sabotáž (Poplach). LED světla blikají ještě 30 minut po Poplachu.

Thermostaty

Termostaty regulují teplotu ve vyhřívaných budovách. Ovládají bezdrátový spínač a automaticky ho zapnou nebo vypnou . Pokud je teplota v místnosti nižší než nastavená teplota, termostat zapne bezdrátový spínač. Spínač spojí elektrický okruh, a tím se zapne topení.

Kamera může být naučena do bezdrátového spínače, do kterého je naučen termostat. Potom kamera funguje jako hlavní spínač. Pokud kamera vypne spínač, spínač spojí elektrický okruh pouze v případě, že teplota poklesne pod ekonomickou hodnotu.

Pokud kamera bezdrátový spínač zapne, spínač se bude řídit příkazy termostatu tak, aby byl pokoj vytopen na zvolenou teplotu. K tomu, aby to tak fungovalo, musí být kamera i termostat naučeny do bezdrátového spínače.
Termostat může být také naučen přímo do kamery. V tomto případě bude termostat hlásit kameře

 • pokud se baterie v termostatu vybije
 • pokud teplota klesne pod přednastavenou úroveň (v kameře dojde k vytvoření události typu Tísňový poplach) Taková událost může indikovat, že vytápěcí systém přestal fungovat, nebo že hrozí zamrznutí vytápěcího systému.
 • pokud teplota přesáhne 60°C (v kameře dojde k vytvoření události typu Požární poplach)

Do jednoho bezdrátového spínače může být naučeno více termostatů. V takovém případě se vytápění zapne, pokud to vyžaduje alespoň jeden z termostatů.

Bezdrátový termostat TP-82,
Programovatelný bezdrátový pokojový termostat TP-83

Bezdrátový termostat TP-83

Bezdrátový termostat TP-83

TP-82 a TP-83 měří a nastavují teplotu, která by měla být udržována v pokoji. Úprava teploty se provádí otočným kolečkem. Termostaty jsou naučeny do inteligentní zásuvky AC-88, nebo do bezdrátových spínačů AC-82, UC-82 a AC-83. Tyto bezdrátové spínače poté regulují vytápění podle povelů termostatu. Bezdrátové spínače mohou být též naučeny do kamery, takže poté mohou být kamerou zapnuty či vypnuty dálkově.

TP-83 má programovatelný týdenní rozvrh vytápění. Stačí pouze nastavit dobu, kdy si přejete, aby byla dosažena nastavená teplota (např. pátek večer) a termostat začne vytápět v předstihu tak, aby byla místnost v nastaveném čase vytopena na nastavenou teplotu.

Schéma jak kamera EYE-02 funguje s bezdrátovým relé a termostatem

Schéma jak kamera EYE-02 funguje s bezdrátovým relé a termostatem

JabloTool

JabloTool je rozhraní pro ovládání kamery. V JabloTool se můžete připojit ke kameře a sledovat živý obraz z kamery, zobrazit si historii událostí v, nebo nastavovat a ovládat kameru. Ke kameře se můžete připojit buď přes váš účet na internetovém portálu JabloTool (www.jablotool.com) a nebo můžete stáhnout software JabloTool a instalovat jej do vašeho počítače. Potom kameru připojíte k počítači USB kabelem.

Kamera může uživatelům podávat informace z detektorů přímo prostřednictvím SMS, MMS, e-mailu, nebo hovoru. Kromě toho může uživatel aktivovat hlášení do Cloudu JabloTool. Uživatel se poté připojí do Cloudu přes internet a může si zobrazit události s obrázky tak, jak je kamera hlásila na server

Abyste mohli využít tuto možnost, přihlaste se do vašeho účtu v JabloTool na www.jablotool.com, zvolte Nastavení, Změnit Data tarif a potvrďte, že kamera může používat data.”>.

Naučení bezdrátových periférií

Bezdrátové periférie a kamera se musí navzájem znát, aby mohly komunikovat. Proces, kdy se navzájem poznají, se nazývá naučení. Bezdrátové periférie by měly být v průběhu naučení ve vzdálenosti alespoň 1 metr od kamery. Poté, co do kamery naučíte bezdrátovou periférii, režim Učení bude automaticky ukončen. Pokud chcete naučit další periférii, přepněte kameru znovu do režimu Učení.

Přepnutí kamery do režimu Učení

Přepnutí kamery do režimu Učení v JabloTool

 • Připojte kameru k JabloTool – buď přes webový portál, nebo přes program JabloTool nainstalovaný na Vašem počítači.
 • Vyberte Nastavení, Periferie (nebo Nastavení, Externí zařízení)
 • Klikněte na Přidat nové zařízení

Přepnutí kamery do režimu Učení dálkovým ovladačem

 • Stiskněte obě tlačítka v pravém sloupci zároveň (viz obrázek)
 • Stiskněte tlačítko se symbolem “+”

Proces naučení jednotlivých bezdrátových periférií je popsán krok za krokem zvlášť pro každý typ periférie. Naučené periférie mohou být dále konfigurovány v JabloToolu. Bezdrátové periférie jsou detailněji popsány v uživatelském manuálu každé periférie na stránkách www.jablotron.com.

Seznam zařízení

Naučení detektorů

 • Vstupte na web JabloTool, zvolte Nastavení, Periferie a klikněte na Přidat nové zařízení. Tento krok přepne kameru do režimu Učení. Další možnosti přepnutí kamery do režimu Učení jsou popsány zde
 • Vložte baterii do detektoru: JA-80D, JA-80IR, JA-80M, JA-80P, JA-80PB, JA-85ST, JA-80W, JA-81M, JA-82M, JA-82SH, JA-85B, JA-85P, JA-86P, JA-88P nebo
 • V případě detektoru JA-80G zapojte detektor do sítě

Naučení bezdrátových spínačů

Naučení inteligentní zásuvky AC-88

 1. Nejprve resetujte zásuvku. Pokud do zásuvky není naučeno žádné další zařízení, můžete krok 1 vynechat.

  • Odpojte zásuvku z el. sítě a poté ji znovu připojte. Kontrolka LED se rozsvítí asi na dvě vteřiny.
  • Než LED zhasne, stiskněte tlačítko a držte jej, dokud kontrolka LED nezačne blikat čtyřikrát za interval.
  • Uvolněte tlačítko, tím se otevře resetovací režim.
  • Abyste provedli reset, opět zmáčkněte tlačítko a držte ho dokud kontrolka LED nepřestane blikat (cca 3 sekundy).
  • Odpojte zásuvku z el. sítě.
 2. Zapojte zásuvku do el. sítě, kontrolka LED se rozsvítí asi na dvě vteřiny.
 3. Než LED zhasne, stiskněte tlačítko a držte jej
  • dokud kontrolka LED nezačne blikat jednou za interval – zásuvka vstoupí do Spínacího (normálního) režimu. Zásuvka spojí el. obvod, pokud je spínač kamery zapnutý.
  • nebo počkejte až kontrolka LED začne blikat dvakrát za interval – zásuvka vstoupí do Vypínacího (inverzního) režimu. Pokud je spínač kamery zapnutý, zásuvka rozpojí el. obvod. Zásuvka spojí el. obvod, pokud je spínač kamery vypnutý.
 4. Vyšlete učicí signál z kamery.
  • Běžte na web JabloTool. Zvolte Nastavení, Periferie a klikněte na Přidat nové zařízení. Několik sekund počkejte. Když kamera vyšle učicí signál , zásuvka dvakrát rychle blikne. Kamera se naučí do zásuvky. Nebo
  • • běžte na JabloTool přes USB kabel, klikněte na ikonu kamery v seznamu on-line zařízení, zvolte Nastavení, Externí zařízení a klikněte na Přidat nové zařízení.
  • Když kamera vyšle učicí signál, zásuvka dvakrát rychle blikne. Tím se potvrdí že se kamera naučila do zásuvky. Kamera se ve výchozím nastavení naučí do zásuvky svým spínačem ReléX. Pokud chcete zásuvku použít se spínačem ReléY, vyšlete učicí signál z kamery dvakrát v intervalu dvou sekund.

 5. Pro ukončení režimu Učení stiskněte tlačítko zásuvky. Zásuvka přestane blikat.
 6. V JabloTool zvolte Nastavení (Pokročilé), Programovatelné výstupy. Nyní bude inteligentní zásuvka reagovat na zapnutí či vypnutí spínače kamery (ReléX nebo ReléY).

Poznámka: Pro přepnutí kamery do režimu Učení nepoužívejte dálkový ovladač když je v režimu Učení zásuvka. Tím by se ovladač naučil do zásuvky.

Naučení relé AC-82 a UC-82

 1. Nejprve resetujte bezdrátový spínač. Pokud do spínače není naučeno žádné další zařízení, můžete krok 1 vynechat.
  • Odklopte kryt a opakovaně mačkejte tlačítko prvního bezdrátového spínače (X), až dosáhnete nejvyšší počet záblesků kontrolky LED (4, pokud to není možné, tak 3)
  • Zmáčkněte stejné tlačítko a držte ho zmáčknuté až několikrát zablikají všechny kontrolky LED (=reset)
  • Proceduru resetování opakujte s tlačítkem pro druhý bezdrátový spínač (Y).
 2. Naučte kameru do bezdrátového spínače X nebo Y.
  • Opakovaně stiskněte příslušné tlačítko pro spínač X nebo Y dokud kontrolka LED č.4 nezačne blikat.
  • Vyšlete z kamery učicí signál. Vstupte na web JabloTool, zvolte Nastavení, Periferie, a klikněte na Přidat nové zařízení. Další možnosti jsou popsány zde

Bezdrátový spínač bude nyní reagovat na pokyny virtuálních spínačů kamery. Pokud jste kameru naučili do prvního bezdrátového spínače (X), bezdrátový spínač bude ovládán spínačem kamery ReléX. Pokud jste kameru naučili do druhého bezdrátového spínače (Y), bezdrátový spínač bude reagovat na pokyny spínače kamery ReléY.

Naučení relé AC-83

 1. Nejprve resetujte bezdrátový spínač. Pokud do spínače není naučeno žádné další zařízení, můžete krok 1 vynechat.
  • Odkryjte kryt a opakovaně stiskněte tlačítko prvního bezdrátového spínače (X), až dosáhnete několika bliknutí kontrolky LED.
  • Stiskněte a držte stejné tlačítko (asi 4 sekundy) dokud všechny kontrolky LED několikrát nezablikají (=reset). Poté tlačítko uvolněte.
  • Opakujte resetovací proceduru s tlačítkem pro druhý bezdrátový spínač (Y)
 2. Naučte kameru do bezdrátového spínače X nebo Y.
  • Podle toho, do kterého bezdrátového spínače chcete kameru naučit, použijte tlačítko X nebo Y (to je signalizováno kontrolkou LED č. 2 nebo 4)
  • Vyšlete z kamery učicí signál. Vstupte na web JabloTool, zvolte Nastavení, Periferie, a klikněte na Přidat nové zařízení. Další možnosti jsou popsány zde

Naučení bezdrátových ovladačů

 • Přepněte kameru do režimu Učení. Vstupte na web JabloTool. Zvolte Nastavení, Periferie a klikněte na Přidat nové zařízení. Další možnosti přepnutí do režimu Učení jsou popsány zde
 • Zmáčkněte jakékoliv tlačítko na dálkovém ovladači: RC-80, RC-85, RC-87, RC-88, RC-89, nebo
 • naučte Clicker: odstraňte červený pásek na zadní straně Clickeru, nebo
 • naučte osobní přívěšek (PIT): zmáčkněte Clicker (jakýmkoliv způsobem) a přiložte přívěšek (PIT) ke Clickeru.

Naučení sirén

Sirény by v průběhu učení měly být alespoň 2 metry od kamery.

Naučení JA-80L

 1. Přepněte kameru do režimu Učení (postupujte podle kroků zde)
 2. Resetujte sirénu, pokud byla předtím naučena do jiného zařízení
  • Odpojte sirénu ze sítě.
  • Stiskněte a držte tlačítko na siréně a znovu ji zapojte do sítě.
  • Tlačítko držte dokud se neozvou dvě pípnutí, která potvrdí reset.
 3. Signálka zůstane po resetu blikat (zařízení je v režimu Učení). Siréna se naučí do kamery.

Naučení JA-80A

 1. Pokud bylo předtím do sirény naučeno jiné zařízení, resetujte sirénu odpojením baterie.
 2. Přepněte kameru do režimu Učení na stránkách JabloTool.com: Zvolte Nastavení, Periferie a klikněte na Přidat nové zařízení. Další možnosti přepnutí do režimu Učení jsou popsány zde.
 3. Vložte baterii do sirény.

Poté, co je siréna naučena, přestane blikat.

Použití bezdrátového spínače s kamerou a termostatem zároveň

Pokud chcete bezdrátový spínač použít zároveň s kamerou i termostatem, je potřeba do spínače naučit nejprve termostat, a poté teprve kameru. Proveďte následující kroky:

 1. Naučte termostat do ovládajícího bezdrátového spínače.
  1. Resetujte bezdrátový spínač AC-82, UC-82 (to je popsáno zde), nebo spínač AC-83 (popsáno zde)
  2. Přepněte bezdrátový spínač do režimu Učení
  3. AC-82 nebo UC-82: Opakovaně mačkejte příslušné tlačítko X nebo Y na bezdrátovém spínači, až dosáhnete nejvyšší počet záblesků kontrolky LED (4, pokud to není možné, tak 3)
  4. AC-83: zmáčkněte tlačítko X nebo Y, zapnutí režimu Učení je signalizováno blikáním kontrolky LED číslo 2 nebo 4 červeně.
  5. Vložte baterii do termostatu TP-82 nebo TP-83.
 2. Naučte kameru do bezdrátového spínače (viz. krok 2 zde (AC-82, UC-82), nebo zde(AC-83).

Naučení termostatů do kamery EYE-02

 1. Přepněte kameru do režimu Učení (postupujte podle kroků zde).
 2. Vložte baterii do termostatu TP-82 nebo TP-83

Naučení termostatů a kamery do inteligentní zásuvky AC-88

 1. Nejprve resetujte zásuvku. Pokud do zásuvky není naučeno žádné další zařízení, můžete krok 1 vynechat. Reset zásuvky je popsán zde
 2. Zapojte zásuvku do sítě. Kontrolka LED se rozsvítí přibližně na dvě vteřiny.
 3. Než LED zhasne, stiskněte a držte tlačítko zásuvky, dokud kontrolka LED nezačne blikat jednou za interval.
 4. Vložte baterii do termostatu TP-82 nebo TP-83
 5. 5. Pro ukončení režimu Učení zmáčkněte tlačítko na zásuvce.
 6. 6. Odpojte zásuvku ze sítě.
 7. 7. Zapojte zásuvku do sítě. Kontrolka LED se rozsvítí přibližně na dvě vteřiny
 8. 8. Než LED zhasne, stiskněte a držte tlačítko zásuvky, dokud kontrolka LED nezačne blikat jednou za interval.
 9. 9. Vyšlete z kamery učicí signál v JabloTool.com: zvolte Nastavení, Periferie a klikněte na Přidat nové zařízení. Další možnosti jsou popsány zde.

Bezdrátová zásuvka nyní spojí el. okruh, pokud termostat pošle příkaz ke zvýšení teploty.

30. 9. 2015 EYE-02 (Česky)