Kamera se záplavovým detektorem

EYE-02 je kompatibilní s řadou externích bezdrátových zařízení, jako jsou detektory, tlačítka nebo sirény. To umožňuje další nové způsoby využití kamery EYE-02, např. ke sledování stavu vody v místech, kde hrozí záplavy. Kamera se záplavovým detektorem vás informuje o stoupající hladině vody a vy tak můžete včas učinit příslušná opatření. Aplikační poznámka popisuje situace, při nichž může záplavový detektor pomoci. Rovněž se dozvíte, jak záplavový detektor propojit s vaší kamerou EYE-02.

Kde může záplavový detektor pomoci

Sledování hladiny vody ve sklepě rodinného domu
Silné deště zvedají každý rok pod vaším domem hladinu podzemní vody, která vám vždy zaplaví sklep. K vaší kameře, kterou již doma používáte, pouze přidáte záplavový detektor a sklep od té doby již nemusíte pravidelně kontrolovat. Můžete se spolehnout na kameru, která to udělá za vás. Když voda nebezpečně stoupne, kamera vám sama zavolá, pošle SMS, MMS nebo email.

Sledování vaší chaty na dálku
Vaše chata se nachází v údolí potoka. Několikrát na jaře voda základy chaty již zaplavila. Vy se o tom však třeba celý týden nedozvíte, dokud tam nepřijedete. A po týdnu pod vodou bývají škody už značné. Kamera se záplavovým detektorem vás o situaci na chatě informuje. O blížící se vodě se včas dozvíte.

Sledování vody ve sklepě

Sledování řeky ve vašem městě
Žijete ve městě, které se každý rok potýká se záplavami? Všichni obyvatelé budou určitě mnohem klidnější, když se o stoupající vodě dozvědí včas. S kamerou EYE-02 je to jednoduché. Pokud voda stoupne nad určitou kritickou hranici, kamera lidem sama zavolá, pošle SMS nebo MMS. Všichni se tak dozvědí, co se děje. Kamera rovněž po celý den každých 10 minut pořizuje fotografie řeky. Snímky posílá na Datovou úložnu (naše zabezpečené servery poskytují bezpečné úložiště dat z vaší kamery). Osoby odpovědné za sledování stavu vody mohou následně snímky procházet na www.jablotool.com a publikovat je na webových stránkách.

Sledování hladiny vody ve vašem městě

Kamera nainstalovaná venku by neměla přijít do přímého styku s deštěm a sněhem. Bezdrátový vysílač není vodotěsný, nesmí jej tedy zaplavit voda. Chraňte jej proto před vlhkem. Samotný záplavový detektor je vodotěsný. Více o instalaci záplavového detektoru najdete v části Instalace záplavového detektoru, vysílače a kamery.

Co budete potřebovat

Kromě bezpečnostní kamery EYE-02 budete potřebovat dva detektory systému OASIS od společnosti Jablotron:

Detektor otevření dveří JA-81M

Detektor otevření dveří JA-81M

Záplavový detektor LD-81

Záplavový detektor LD-81


Detektor slouží jako bezdrátový vysílač pro záplavový detektor.

Instalace

1 Připojte záplavový detektor k vysílači

 1. Na jednom konci záplavového detektoru se nachází bílý vodič. Odstraňte z posledních 2 cm izolaci. Objeví se čtyři malé vodiče. Odstraňte izolaci z červeného a modrého vodiče. Modrý a žlutý vodič odřízněte, nebudete je potřebovat.
 2. Pomocí šroubováku otevřete vysílač a vyjměte zelenou desku z bílého krytu.
 3. Odstraňte svorku mezi vstupy IN1 a GND. Zbylé dvě svorky mezi vstupy IN2 a TMP a vstupy TMP a GND nechte na svém místě.
 4. Připojte vodiče z detektoru LD-81 k JA-81M:
  a. Vložte červený vodič do vstupu IN1
  b. Vložte černý vodič do vstupu GND
  Propojení vysílače a záplavového detektoru. Modrý a žlutý drát jsou odříznuty, nejsou potřeba.

  Propojení vysílače a záplavového detektoru. Modrý a žlutý drát jsou odříznuty, nejsou potřeba.

 5. Na straně krytu vysílače udělejte malou dírku, kterou protáhnete bílý vodič záplavového detektoru.
 6. Vraťte zelenou desku vysílače zpět do bílého obalu.

APN Flood detector assembly APN Flood detector assembly APN Flood detector assembly
Umístění zelené desky zpět do bílého obalu

2 Naučte vysílač do kamery

 1. Přepněte kameru do režimu Učení:
  a. Připojte se ke kameře v JabloTool (JabloTool poskytuje intuitivní a pohodlný způsob, jak ovládat vaši kameru z libovolného prohlížeče).
  b. Zvolte Nastavení > Periferie a klikněte na Přidat nové zařízení.
 2. Vložte baterii do detektoru. Dojde k naučení detektoru ke kameře. V JabloTool pak detektor pojmenujte.

Protáhněte bílý vodič krytem vysílače a vysílač uzavřete.

APN Flood detector assembly APN Flood detector assembly APN Flood detector assembly
Uzavření vysílače Nainstalovaný vysílač a záplavový detektor

3 Instalace záplavového detektoru, vysílače a kamery

Než začnete s instalací, vezměte v úvahu tyto skutečnosti:

Komunikační dosah

 • Kamera komunikuje s vysílačem ve volném prostoru na vzdálenost 100 metrů. Zdi nebo jakékoliv předměty mezi kamerou a vysílačem tuto vzdálenost snižují. Vysílač umístěte v dosahu kamery.

Venkovní instalace

 • Chystáte se kameru instalovat venku? V takovém případě použijte dodatečné kryty k ochraně před deštěm a sněhem. Více informací získáte v Aplikační poznámce o venkovní instalaci.
 • Vysílač není vodotěsný. Nesmí jej proto zaplavit stoupající voda.
 • Chraňte vysílač před vlhkem. Pokud jej umístíte ve venkovním prostoru, použijte kryt.

Bude vaše kamera pořizovat i noční záběry? V takovém případě budete potřebovat externí infračervené osvětlení. Více informací získáte v návodu, jak pořízovat snímky v noci.

4 Nastavení hlášení z kamery

Kamera vám v okamžiku, kdy hladina vody dosáhne kritické úrovně, může odeslat hlášení. V tom okamžiku víte, že je čas začít jednat. Kamera je též vhodná pro běžné monitorování situace. Kamera odesílá snímky na server JabloTool podle nastavení například každých 10 minut. Ke kameře se připojíte v JabloTool (www.jablotool.com), kde můžete kontrolovat, jak voda stoupá nebo klesá. Čerstvé fotografie můžete také publikovat na svých webových stránkách.

4.1 Hlášení o dosažení kritické hladiny vody
Nastavte kameru tak, aby poslala hlášení, když se voda dostane k záplavovému detektoru:

 1. Připojte se ke kameře v Jablotool.
 2. Přejděte na Hlášení a vložte své telefonní číslo nebo emailovou adresu. Pod kontaktními údaji zvolte jeden z profilů hlášení (např. Rozšířené),
 3. Zvolte Pokročilé, Hlášené události, potom klikněte na Poplachy.
 4. Přejděte na řádek Poplach – narušení ve sloupci zvoleného profilu hlášení (např. Rozšířené). Zvolte, jakým způsobem chcete, aby vám kamera zasílala hlášení o poplachu. Vyberte volání, textovou nebo obrazovou zprávu či email.

4.2 Pravidelné hlášení
Postupujte podle následujících instrukcí a nastavte kameru, aby posílala hlášení na Datovou úložnu JabloTool. Datová úložna představuje bezpečné místo pro zálohování vašich událostí. Události si zde můžete rychle a kdykoliv ze záznamu prohlédnout. To oceníte zejména v případě průběžného sledování situace, např. když hladina vody v řece stoupá nebo klesá.

 1. Připojte se ke kameře v Jablotool.
 2. Zvolte Nastavení/Změnit Data tarif. Vyberte možnost, že kamera může používat data (první nebo druhá možnost). Kamera nyní bude všechny události zasílat do Cloudu.
 3. Vyberte Hlášení a zvolte periodu hlášení. Nejkratší interval je jeden obrázek za minutu. Zvolte např. 10 minut a kamera bude následně zasílat každých 10 minut jeden obrázek do cloudu. V Jablotool se později ke kameře můžete kdykoliv připojit, procházet snímky a kontrolovat průběžný stav hladiny.

4.3 Zveřejnění snímků
Aktuální snímky pořízené kamerou můžete zveřejnit na svých webových stránkách.
Příklad: obyvatelé vašeho města by rádi viděli, jak rychle stoupá hladina řeky.

 1. Připojte se ke kameře v Jablotool.
 2. Zvolte Nastavení/Změnit Data tarif. Vyberte jednu nebo druhou možnost a aktivujte uložení v Cloudu.
 3. Zvolte Hlášení a nastavte periodu pravidelných hlášení na 10 minut.
 4. Zarolujte dolů a přepněte Web kameru na ON. Uvidíte webový odkaz.
 5. Webový odkaz zkopírujte a vložte na vaše stránky.

Snímek, který byl kamerou pořízený naposledy, se zobrazí na vašich webových stránkách. Snímek bude automaticky každých 10 minut aktualizován.

5 Proveďte test

APN Flood detector Test

Přepněte kameru do režimu Zajištěno a ponořte záplavový detektor do vody. Vysílač zahlásí kameře poplach (kameře se vysílač zobrazuje jako detektor otevření dveří JA-81M). Kamera vás pomocí zavolání, SMS, MMS nebo emailu informuje o poplachu. Záleží na vašem vlastním nastavení.

Vezměte prosím na vědomí, že na poplach z vysílače vás kamera upozorní pouze v případě, že je v režimu Zajištěno. V režimu Zajištěno by tak kamera měla být po celou dobu sledování vodní hladiny.

3. 10. 2013 EyeSee (Česky)