Pravidelná hlášení způsobují nechtěné poplachy

Používám více kamer EYE-02 k zabezpečení prodejny. Pohled kamer se překrývá tak, že jedna kamera (A) je součástí obrazu druhé (B) kamery. Kamera A posílá pravidelná hlášení, která ale způsobují spuštění alarmu na kameře B. Toto se děje pouze přes noc. Proč kamera B tyto poplachy vyvolá a jak jim zabránit?

Situace

Poplachy na kameře B jsou pravděpodobně způsobeny vestavěným infračerveným osvětlením kamery A. Když kamera A zapne IR přisvětlení, kamera B to zaznaměná jako změnu v obraze pomocí MIP čidla a vyhlásí poplach.

Kdy zapne kamera A IR přisvětlení pro pořízení pravidelného hlášení?

  1. Vestavěné IR přisvětlení je povoleno (v www.jablotool.com vyberte Nastavení (Pokročilé) > Pokročilé nastavení videa)
  2. Intenzita přirozeného světla je příliš nízká > kamera si zapne IR přisvětlení pro pořízení záznamu
  3. Detektor pohybu v obraze (MIP) je vypnutý nebo nastavený na “Aktivuj po probuzení” (v www.jablotool.com vyberte Nastavení (Pokročilé) > Detektory)
  4. Nahrávání před poplachem je vypnuto (v www.jablotool.com vyberte Nastavení (Pokročilé) > Pokročilé nastavení videa)

Když zapne kamera A IR přisvětlení, kamera B to zaznamená jako změnu v obraze (a vyvolá poplach) pouze v případě, když má kamera B nastavený detektor pohybu v obraze (MIP) na “Vždy zapnuto” (v www.jablotool.com vyberte Nastavení (Pokročilé) > Detektory)

Řešení

Pro vyřešení nastavte detektor pohybu (MIP) kamery B na “Aktivuj po probuzení” a infračervený detektor (PIR) na “Pouze probuď kameru”. Kamera vyvolá poplach pouze v případě že:

  1. infračervený detektor (PIR) probudí kameru a zároveň
  2. detektor pohybu (MIP) zaznamená aktivitu v průběhu probuzení kamery. Pro více info o času, kdy je kamera probuzena klikněte zde.

Pokud kamera A zapne IR přisvětlení pro pořízení pravidelného hlášení, infračervený detektor (PIR) kamery B nebude aktivován IR přisvětlením kamery A, tudíž kamera B nevyhlásí v daném případě poplach.

29. 4. 2016 Uncategorized