Hlášení výpadku napájení

Jak mě bude kamera EYE-02 nebo EyeSee informovat, dojde-li k výpadku napájení, nebo k vytažení napájecího adaptéru ze sítě?

Chování kamery v této situaci záleží na tom, zda je kamera přepnutá do režimu ZAJIŠTĚNO, nebo ODJIŠTĚNO.

Kamera v režimu ZAJIŠTĚNO
Kamera v režimu ZAJIŠTĚNO vyhlásí událost “Chyba externího napájení” po 15 vteřinách. Opačná událost “Externí napájení obnoveno” je vyhlášena se zpožděním 10 minut po obnovení napájení.

Kamera v režimu ODJIŠTĚNO
Kamera v režimu ODJIŠTĚNO vyhláší událost “Chyba externího napájení” po 30 minutách. Opačná událost “Externí napájení obnoveno” je vyhlášena po 60 minutách od obnovení napájení.

Tato zpoždění brání zasílání řady hlášení z kamery v případě, kdy je napájení střídavě přerušováno a obnovováno. K tomu někdy může dojít, pokud dodavatel elektřiny provádí údržbu na své síti. Zpoždění také brání odesílání hllášení v případě, kdy omylem vyhodíte jističe ve vašem domě a dodávku elektřiny obnovíte do 10 minut.

25. 4. 2016 EYE-02 (Česky) EyeSee (Česky)