Řetězení detektorů a maskování oblasti

Pro omezení množství nechtěných poplachů zejména ve venkovním prostředí je výhodné využít kombinaci dvou pokročilých technik – řetězení detektorů a maskování oblasti.

Řetězení detektorů

Při použití řetězení detektorů nemá jeden detektor sám o sobě právo vyvolat poplach. Vždy vyvolává pouze tzv. výstrahu, která musí být v určitém čase potvrzena jiným nezávislým detektorem.
V naprosté většině případů je využívána kombinace PIR detektoru (tepelná stopa) přepnutého do režimu “Pouze probuď kameru” a MIP detektoru (vizuální potvrzení) přepnutého do režimu “Aktivuj po probuzení”. Ostatní detektory lze zcela vypnout, vyjma Detektoru náklonu, který chrání kameru před neoprávněnou manipulací.
Kamera pak funguje tak, že nepřetržitě vyhodnocuje pohyb tepelné stopy ve střežené oblasti. Pokud ji zaznamená, hledá pomocí analýzy obrazu vizuální změny. Ty narušení oblasti buď potvrdí (a kamera vyvolá poplach) nebo výstraha marně vyprší a uživatel se o ničem nedozví.
Způsob nastavení pomocí cloudu Jablotool.com vidíte na přiloženém obrázku.

Maskování oblasti

Pokud je střežen venkovní prostor, kde se ve větru pohybuje například vegetace nebo kde se míhají stíny větví či jiných předmětů, samotné řetězení detektorů často nestačí. Poryvy větru nebo přirozená termika mohou uvádět do pohybu masy vzduchu o různých teplotách (např. se pohne vzduch ohřátý nad asfaltem, střechou, atd.) a vedou tak k detekci tepelné stopy. Pohyb vegetace (či stínů) je pak detekován jako podstatná vizuální změna obrazu a vede k potvrzení poplachu.
V takovém případě je dobré/nutné část obrazu “maskovat”. Maskování se prodává „naklikáním“ červených křížků na problematické oblasti v náhledu záběru v nastavení MIP detektoru (opět viz obrázek). Pohyb ve vykřížkované oblasti nebude při analýze obrazu brán v potaz a nebude tak vyvolávat nechtěné poplachy.

Současně s využitím těchto technik je možné doladit citlivost kamery nastavením citlivostí jednotlivých detektorů.

.
Řetězení detektorů a vymaskování oblasti

21. 4. 2022 EYE-02 (Česky) EyeSee (Česky) JabloTool (Česky)