Proč mám svému zařízení odeslat SMS?

Proč potřebuje Jablotool.com posílat mému zařízení připojovací textovou zprávu (SMS)?

Vaše zařízení registrované na Jablotool.com není ke cloudu stále připojeno. Automaticky se připojuje pouze pokud potřebuje cloudu něco ohlásit (např. bezpečnostní kamera odesílá hlášení o poplachu) nebo v nastavené synchronizační periodě (týká se například telefonů Essence). To spoří mobilní data, energii a další zdroje.

Občas se však ke svému zařízení potřebujete připojit na vaši žádost. Takovými případy je například registrace zařízení, aktualizace software nebo online připojení ke kameře (při změně režimu, změně konfigurace, spuštění živého videa, při přístupu k záznamům uloženým pouze na SD kartě kamery). V těchto případech je odesílána připojovací textová zpráva (SMS).
 
 

Proč mám textovou zprávu (SMS) odeslat já ze svého telefonu?

Připojovací zprávu obvykle odesílá náš server. O ruční odeslání SMS vašemu zařízení jste žádáni, pokud:

  • Jablotool.com odeslal SMS zprávu vaší kameře, ale ta nebyla ve stanoveném čase doručena nebo nebyla vaším zařízením rozpoznána (patrně dorazila porušená).
  • Nebo (týká se jen uživatelů kamer) jste již v daném měsíci vyčerpal měsíční limit SMS zpráv odesílaných serverem Jablotool. Měsíční limit je 100 textových zpráv na jedno zařízení s předplatným Premium a 3 textové zprávy na jedno zařízení v bezplatném režimu Free.

Textovou zprávu (SMS) odešlete ze svého mobilního telefonu svému zařízení Jablocom. Zpoplatněna bude pouze vaším operátorem jako běžná SMS odeslaná z vašeho telefonu.
 
 
 

Jak se mohu odesílání SMS příště vyhnout?

Tipy pouze pro uživatele kamer

  • Zkontrolujte, zda máte aktivovanou funkci cloudového úložiště na Jablotool.com (Nastavení – Změnit Data tarif – zvolte jednu z prvních dvou voleb). Využívání cloudového úložiště minimalizuje počet potřebných online připojení. Současně také významně zrychluje reakce portálu.
  • Nastavte si automatické časovače Timers (Nastavení – Timers) pro akce, které mají pravidelný časový rozvrh. Pro kamery v režimu Free lze nastavit dva časované úkoly, pro kamery s předplatným Premium dokonce šest úkolů.
    Příklad: Nastavte si první časovač, aby kameru ve vaší kanceláři automaticky odjistil vždy v pondělí až pátek v 7:45. Nastavte si druhý časovač, aby kameru automaticky zajistil vždy v pondělí až pátek v 17:15.
  • Vyhněte se přehrávání živého videa (přímému přenosu). Pokud chráněnou nemovitost chcete pravidelně kontrolovat, zvažte využití pravidelných hlášení (Hlášení – Pravidelná hlášení). Kamera vám bude sama v pravidelných intervalech zasílat aktuální snímek.
  • Zvažte nákup předplatného Premium. Měsíční limit pro předplatné Free jsou 3 připojovací zprávy měsíčně na kameru, limit pro Premium je 100 připojovacích zpráv.
5. 3. 2019 Uncategorized