Kontrola záruční doby před uplatněním reklamace

Vlastním výrobek Jablocomu (telefon, kameru), který potřebuje opravit. Proč mám ověřit záruční dobu s Jablocomem, než zašlu výrobek k opravě servisnímu partnerovi?

Záruční doba poskytovaná Jablocomem začíná dnem prodeje výrobku prvnímu distributorovi. Trvá-li pak delší dobu, než se výrobek dostane k jeho uživateli, může záruční doba Jablocomu vypršet dříve než záruční doba uživatele.

Abychom dodrželi záruční dobu, kterou vám, uživatelům, zaručuje národní legislativa, prosím

  • Před odesláním výrobky do servisu si ověřte s Jablocomem, že záruční doba výrobce ještě nevypršela (ověření záruky).
  • Případně uplatněte záruční reklamaci u vašeho prodejce.

Vyhnete se tak situaci, kdy servis odmítne provést záruční opravu, neboť záruční doba Jablocomu vypršela, ačkoliv záruční doba uživatele odvozená od prodejního dokladu ještě trvá (v takových případech musí převzít náklady na vyřešení reklamace prodejce).

5. 1. 2017 EYE-02 (Česky) EyeSee (Česky) GDP-02 (Česky) GDP-04 (Česky) GDP-06 GDP-08 Help Me! kit (Česky)