Kamera zasílá zprávu o nesprávném hesle

Někdy zavolám mé kameře EYE-02 nebo EyeSee a kamera neodpovídá, nemohu se jí dovolat. Poté obdržím SMS zprávu nebo oznámení, že heslo není správné. Přitom jsem žádnou zprávu kameře nezasílal. Pokouší se někdo uhádnout heslo v mé kameře?

Je možné, že se kameře nedovoláte, protože právě odesílá data po síti. Jde o technické omezení kamer, pokud právě komunikují na 2G síti. Operátor vás může v takovém případě informovat, že volané číslo není dostupné.

  • Obdržíte SMS zprávu z kamery, neboť operátor kameře obvykle zašle informaci o zmeškaném hovoru. Poté, co kamera zprávu obdrží, vám zprávu přepošle, máte-li tak hlášení v kameře nastavené.
  • Operátor může SMS zprávu o zmeškaném hovoru odeslat z obecného telefonního čísla. Nicméně se stále častěji stává, že SMS vypadá, jakoby ji odeslalo telefonní číslo, které se kameře nemohlo dovolat. To umožňuje příjemci zavolat obratem zpět, a proto operátoři takový způsob používají.

Pokud operátor odešle kameře SMS zprávu pod číslem, které se kameře nemohlo dovolat, kamera vyhodnotí, že SMS zprávu jste kameře odeslal z telefonního čísla, ze kterého jste se kameře nemohl dovolat. Kamera pak přijatou SMS zprávu vyhodnotí jako SMS příkaz. Kamera dojde k závěru, že heslo v SMS zprávě není správné, neboť zpráva nezačíná správným heslem. Proto vám kamera zašle odpověď, že heslo není správné. Jistě to tak neznamená, že se někdo pokouší uhodnout heslo uložené v kameře.

U operátora můžete nastavit, aby kameře nezasílal informaci o zmeškaných hovorech. Obvykle lze nastavení provést na webové stránce operátora. Nebo můžete zavolat na linku operátora.

Případně preventivně můžete vypnout zasílání všech podobných SMS zpráv, které by operátor mohl na telefonní číslo kamery zasílat.

27. 4. 2016 EyeSee (Česky)