Kamera zasílá zprávu “Nezpracovaná příchozí SMS”

“Nezpracovaná příchozí SMS” je SMS zpráva, kterou obdržela vaše kamera EYYE-02, a které tato kamera nerozumí. Taková zpráva byla odeslána z telefonního čísla, které není uložené jako jeden z kontaktů v kameře. Navíc zpráva nemá tvar platného SMS příkazu (buď heslo nebo samotný příkaz jsou ve špatném tvaru).

Příklad: Mobilní operátor zašle kameře zprávu “Dosáhli jste vašeho měsíčního datového limitu”. Telefonní číslo odesilatele není v seznamu kontaktů. Zpráva není platným SMS příkazem. V kameře tak vznikne událost “Nezpracovaná příchozí SMS” a podle nastavení hlášení kamera zašle zprávu ve tvaru: EYE-02 kamera hlásí: Nezpracovaná příchozí SMS, Čas: 16/09/2015 09:00:00 “+420725123456: Dosáhli jste vašeho měsíčního datového limitu”.

Pokud nechcete, aby Vám kamera tyto zprávy zasílala, připojte se prosím k vaší kameře v JabloTool. Klikněte na záložku Hlášení a poznamenejte si nastavený profil hlášení pod vaším kontaktem (např. Poplachy). Poté zvolte Pokročilé, Hlášené události, Chyby. Zde v řádku “Nezpracovaná příchozí SMS” deaktivujte volby hlášení ve sloupci vámi nastaveného profilu hlášení (např. Poplachy), případně nastavte hlášení podle vašich potřeb. Kamera vám nyní bude zasílat nezpracované příchozí SMS podle vašeho nastavení.

22. 4. 2016 EYE-02 (Česky) EyeSee (Česky)