Kamera nezasílá žádné MMS zprávy

Postupujte dle následujících kroků:

 1. Nejprve zkontrolujte, že SIM karta, kterou máte v kameře, může zasílat MMS zprávy. Je to jednoduché – vložte SIM kartu do mobilního telefonu a odešlete MMS na jiný mobilní telefon. Doručí se MMS zpráva?
 2. Nastavili jste kameru tak, aby odesílala MMS zprávy? Zkontrolujte, zda tomu je skutečně tak.
  • Připojte se ke kameře v www.jablotool.com a zvolte možnost Hlášení. Vyplnili jste zde své telefonní číslo? Pod vaším telefonním číslem zvolte jeden z nabízených profilů (např. Poplachy).
  • Přepněte na Pokročilé a zvolte Hlášené události. Přejděte na řádek s událostí, po které by vám kamera měla zaslat MMS zprávu (např. PoplachyPoplachnarušení).
  • Zkontrolujte, zda jste ve svém profilu pro zasílání zpráv (např. Poplachy) zvolili symbol “fotoaparátu”.
 3. Aktualizujte firmware kamery. Zvolte Nastavení -> Aktualizace firmware. Během aktualizace kamery si rovněž stáhnete nejnovější verzi GSM parametrů. K zasílání MMS zpráv z kamery potřebujete správné GSM parametry.
 4. Zkontrolujte kvalitu GSM signálu. Zůstaňte připojeni v www.jablotool.com a zvolte Nastavení -> Stav kamery. Je kvalita signálu alespoň na 40 %? Optimální hodnota je 60 % a více. Pokud je hodnota příliš nízká, kvalitu signálu lze zlepšit podle těchto instrukcí.
 5. Zvolte GSM síť. Přesvědčte se, že volba Ruční nastavení je vypnutá.
 6. Zvolte Nastavení -> Nastavení videa. Změňte velikost obrázku na Střední nebo Malou.

Nyní sami vyvolejte událost, po které by vám kamera měla zaslat MMS zprávu. Pokud ani nyní zprávu neobdržíte, klikněte na tento odkaz a kontaktujte nás.

27. 4. 2016 EyeSee (Česky)