Integrace kamery EYE-02 do Jablotron JA-80 OASIS

Kamera EYE-02 se připojí do systému JA-80 podobně jako když se učí podřízená ústředna do nadřízené. Kamera hlásí poplachy do ústředny, odjišťování a zajišťování kamery probíhá současně se zajišťováním a odjišťováním ústředny.

Naučení kamery

 1. Přepněte ústřednu do režimu Servis zadáním *0 servisní kód (standardně 8080).
 2. Přepněte kameru EYE-02 do režimu Nastavení stiskem obou tlačítek pravé strany klíčenky (kamera potvrdí třemi pípnutími).
 3. EYE-02 stisk obou tlacitek prave strany klicenky

 4. Přepněte hlavní ústřednu do režimu Učení stiskem klávesy 1.
 5. Přepněte kameru do režimu Učení stiskem pravého horního tlačítka klíčenky (kamera potvrdí jedním pípnutím). Tím se z kamery vyšle učící kód a kamera se naučí do ústředny.
 6. EYE-02 stisk praveho horniho tlacitka klicenky

 7. Ukončete režim Učení na nadřízené ústředně stiskem tlačítka #.
 8. Nyní naučte nadřízenou ústřednu do kamery zadáním 290 na klávesnici nadřízené ústředny. Kamera musí být stále v režimu Učení.
 9. Ukončete režim Servis na ústředně stisknutím tlačítka #.
 10. Ukončete režim Učení na kameře stiskem libovolného tlačítka klíčenky.
 11. EYE-02 stisk leveho dolniho tlacitka klicenky

 12. Kamera je nyní podřízena ústředně, hlásí narušení do ústředny. Odjišťování a zajišťování kamery probíhá současně se zajišťováním a odjišťováním ústředny. Hlášení ostatním uživatelům (např. SMS, e-maily) se nemění.
23. 11. 2015 Uncategorized