Instalace a aktualizace software JabloTool

Rád bych připojil své zařízení k počítači pomocí USB kabelu. Jak mohu nainstalovat nebo aktualizovat SW JabloTool?

Jak nainstalovat SW JabloTool

  1. Stáhněte si SW JabloTool ze stránky www.noabe.com/help/index.php/download,
  2. SW nainstalujte. Pokud nemůžete SW na vašem počítači nainstalovat, ujistěte se prosím zde, zda je SW JabloTool podporovaný vaším operačním systémem.
  3. Teprve poté, co instalaci dokončíte, připojte zařízení USB kabelem k počítači.

Jak aktualizovat SW JabloTool

  1. Spusťte JabloTool
  2. Klikněte na kulatou ikonu v levém horním rohu, v menu zvolte Zjištění nové verze
  3. Zvolte Zjištění nové verze

  4. JabloTool vám nabídne aktualizaci, je-li k dispozici jeho novější verze.

Prosím vezměte na vědomí, že další vývoj SW Jablotool již neprobíhá. Oproti tomu pokračuje vývoj JabloTool ve webovém prohlížeči (www.jablotool.com).

28. 4. 2016 EYE-02 (Česky) Help Me! kit (Česky) JabloTool (Česky)