Hlášení zůstávají ve frontě událostí

Jak mohu zamezit tomu, aby mi kamera zasílála hlášení, která ještě zůstala ve frontě událostí?

Upravili jste nastavení kamery a nyní vám kamera zasílá jedno hlášení za druhým i poté, co jste kameru přepnuli do režimu ODJIŠTĚNO. Nebo jste kameru vypnuli a víte, že kamera bude pokračovat v odesílání hlášení poté, co ji znovu zapnete. Jinými slovy to znamená, že ve frontě událostí jsou neodeslaná hlášení. Frontu událostí můžete vymazat, pokud kameru přepnete do režimu NASTAVENÍ.

Kameru můžete přepnout do režimu NASTAVENÍ dálkovým ovládáním. Stiskněte současně tlačítka na dálkovém ovládání podle obrázku níže

EYE-02 keyfob config mode

Dálkové ovládání EYE-02

Kameru můžete přepnout do režimu NASTAVENÍ také v SW JabloTool přes USB kabel. Připojte kameru k počítači pomocí USB kabelu a spusťte SW JabloTool. Klikněte na ikonu vaší kamery a zvolte Pokročilý uživatel. Poté zvolte NASTAVENÍ.

Kamera vám v režimu NASTAVENÍ nebude zasílat žádná hlášení. Poté, co kameru přepnete do režimu NASTAVENÍ, kameru přepněte zpět do režimu ZAJIŠTĚNO, nebo ODJIŠTĚNO.

25. 4. 2016 EYE-02 (Česky)