Externí napájení kamery

Kamera EYE-02 je napájena ze sítě a zároveň je vybavena interní záložní baterií. Záložní baterie umožňuje kameře pracovat při výpadku síťového napájení. Kamera je pomocí záložní baterie schopna provozu přibližně jeden den. V případě trvale aktivované detekce pohybu (MIP) se doba provozu zkracuje přibližně na 10 hodin. Při využití interního IR přisvětlení pro noční snímky klesá doba provozu ze záložní baterie přibližně na dobu 6 hodin.

V odlehlých místech, kde není k dispozici napájení ze sítě, lze k nabíjení kamery využít externí baterii. Tu budete muset čas od času vyměnit. V případě, že je výměna baterie příliš složitá (např. kamera se nachází v nepřístupném terénu), lze externí baterii nabít i pomocí solárního panelu.

Napájení kamery z externí baterie

Kde využijete napájení pomocí externí baterie

Dohled na staveništi
Vaše firma provádí stavební práce v místě, kde není zdroj elektřiny. Vy však potřebujete hlídat stavební stroje a nářadí, aby vám je v noci někdo neodcizil. Ke sledování místa tedy použijete kameru s externí baterií. Kamera vás na případného zloděje upozorní.

EYE-02 kameru můžete použít k průběžnému monitoringu místa. Každou hodinu vám kamera zašle aktuální snímek. Budete tak mít přehled o tom, jak práce na stavbě pokračuje.

obrazek staveniste

Hlídání dřeva v lese
Vaše firma těží v lese dřevo. Pokácené stromy potřebujete před dalším zpracováním nechat ještě dva až tři týdny ležet v lese. Budete opět potřebovat EYE-02 kameru s externí baterií. Baterie je dostatečně silná k napájení kamery po dobu dvou týdnů, než budete schopni dostat dřevo na pilu. Pokud se ke dřevu někdo přiblíží, dozvíte se tom, kamera vám pošle zprávu.

Hlidani dreva

Nastavení kamery

Rozhodnete-li se použít kameru s externím napájením, nejdříve ji nastavte.

 1. Připojte se ke kameře v www.jablotool.com;
 2. Zvolte Nastavení, Pokročilé, Záloha & obnovení;
 3. Zvolte Obnovit nastavení a nahrajte soubor External-power.txt; Nahráním souboru se provedou následující změny:
  • Kamera zachytí pohyb pomocí PIR detektoru a tím se “Probudí”.
  • Po probuzení PIR detektorem se následně aktivuje detektor pohybu v obraze (MIP).
  • Deaktivuje se nahrávání videa v režimu spánku a před poplachem.
  • Toto nastavení omezí nepotřebné nahrávání a optimalizuje spotřebu kamery.
 4. Zvolte Nastavení, změna, Změnit Data tarif a potvrďte, že kamera může používat data.

Změnit nastavení můžete v JabloTool (zvolte Nastavení, Pokročilé, Detektory). Chcete-li vypnout nahrávání před poplachem u kamery EyeSee, postupujte podle kroků a. až d., v kroku c. nahrajte soubor Pre-alarm.txt.

Co budete potřebovat

Pro napájení EYE-02 kamery z externí baterie budete potřebovat baterii, konektor baterie, USB autoadaptér a USB kabel.

external_power_battery

Baterie
Doporučujeme tzv. deep cycle olověné kyselinové akumulátory (jinak take nazývané trakční baterie), které jsou pro hluboké vybíjecí cykly vhodnější než klasické autobaterie. Doba napájení kamery z baterie závisí na

 1. Napětí baterie. Doporučujeme baterii o napětí 12V.
 2. Kapacitě baterie; větší kapacita znamená delší dobu provozu kamery. Vezměte na vědomí, že baterie s větší kapacitou je těžší (baterie o kapacitě 100Ah váží přibližně 23 kilogramů).
 3. Spotřebě kamery; větší spotřeba znamená kratší dobu napájení a tedy kratší provoz. Spotřeba kamery závisí na jejím nastavení.
  1. Pokud kameru nastavíte dle doporučení v kapitole 1.2, můžete kapacitu baterie spočítat pomocí následujícího vzorce:
   Kapacita baterie = Počet dnů x 2
   Příklad: Pro napájení kamery po dobu 10 dnů budete potřebovat baterii o kapacitě 20Ah
  2. Pokud používáte doporučené nastavení a přepnete MIP detektor do režimu Stále aktivní nebo umožníte nahrávání před poplachem, zvýší se spotřeba kamery. Kapacitu baterie v takovém případě spočítáte podle následujícího vzorce:
   Battery capacity = Days * 2,2
   Příklad: Pro napájení kamery po dobu 10 dnů budete potřebovat baterii o kapacitě 22Ah.

  V druhém případě je potřebná kapacita baterie větší. Proto doporučujeme první možnost.

Konektor baterie do auta
Připněte konektor k baterii krokosvorkami.

Battery adapter

konektor baterie

Autoadaptér USB
Připojte USB autoadaptér ke konektoru baterie. Autoadaptér mění elektrické napětí baterie (12V) na elektrické napětí kamery (5V). Autoadaptér spojte s kamerou USB kabelem.

USB car charger

USB autoadaptér (5V)

Kde produkty nakoupíte:
Trakční baterie 12V, 26Ah – type HZY12-26EV, koupíte zde
Konektor baterie– up to 8A, Pro car BST KUPPLUNG, koupíte zde
USB autoadaptér charger – konvertor z 12V na 5V, koupíte zde

Potřebné příslušenství můžete také najít pomocí vyhledávače Google. Na adrese www.google.cz zvolte možnost Nákupy a vložte popis nebo typ produktu.

Výstup USB na zadní straně kamery je běžně zakrytý gumovou izolací. V případě, že je kamera umístěna v přírodě a napájíte ji prostřednictvím USB kabelu, doporučujeme výstup USB přelepit silikonem.

Napájení záložní baterie pomocí solárního panelu

Kde využijete napájení pomocí solárního panelu

Vodní nádrž v horách
Představme si, že se vaše firma stará např. o vodní zdroje. Potřebujete kontrolovat stav vodní nádrže někde v horách. V dané oblasti není zdroj elektřiny. Napájení kamery z baterie by znamenalo na místo pravidelně podnikat dlouhou a náročnou cestu a baterii měnit. K napájení baterie proto využijete solární panel. Kamera vám bude zasílat zprávy, aniž byste musel cestovat do místa, kde je umístěna. Aktuální pohled z kamery budete mít kdykoli k dispozici.

FAQ_external_power_panel_mountains

Ochrana chaty
O víkendech jezdíte na chatu. V ní ale není zavedena elektřina. Přesto chcete mít v době své nepřítomnosti přehled o nevítaných návštěvnících. Instalujete tedy EYE-02 kameru napájenou pomocí solárního panelu. Pokud se v chatě ocitne narušitel, dozvíte se o tom. Ke kameře se můžete kdykoli připojit, podívat se, jak to na místě vypadá, nebo jaké je aktuální počasí.

FAQ_external_power_panel_cottage

Co budete potřebovat

K napájení kamery budete potřebovat stejné příslušenství jako v případě napájení z externí baterie, plus solární fotovoltaický panel a solární regulátor.

FAQ_external_power_napajeni_solar_a

FAQ_external_power_napajeni_solar_b

1. Fotovoltaický panel
Občas se mu jednoduše říká “solární” panel. Existuje několik druhů panelů v závislosti na typu fotovoltaických článků. Všechny však fungují na stejném principu – přeměňují sluneční světlo na elektrickou energii. Solární panel je schopný napájet kameru po celý rok, dokonce i v zimě, kdy je slunečního svitu mnohem méně. Ve slunečnějších měsících bude panel zároveň nabíjet i externí baterii.
Podle následující tabulky zjistěte, jak velký panel budete potřebovat.

Místo Iopt (°) P nominal min (Wh za den) P nominal opt (Wh za den)
Atény 61° 13 17
Berlín 68° 46 62
Budapešť 58° 31 41
Kodaň 72° 62 82
Londýn 71° 34 45
Madrid 66° 12 16
Moskva 68° 92 123
Paříž 67° 31 41
Praha 62° 37 49
Řím 67° 13 18
Stockholm 75° 123 164
Iopt =
Ideální sklon panelu. Všechny lokace uvedené v tabulce se nacházejí na severní polokouli, takže panel bude vždy orientován směrem na jih. Hodnota uvádí, pod jakým sklonem směrem vzhůru má být panel orientován.
P nominal min =
Minimální nominální výkon panelu ve vaší lokaci (Wh/den). V době nejslabšího slunečního svitu panel napájí pouze kameru.
P nominal opt =
Optimální nominální výkon panelu ve vaší lokaci (Wh/den). Panel dodává energii i v době, kdy intenzita slunečního svitu klesne pod statistickou úroveň.

Předpokládáme, že kamera je nastavena podle doporučení v kapitole 1.2. Pokud je detektor pohybu v obraze (MIP) přepnutý na Stále aktivní (v www.jablotool.com zvolte Nastavení, Pokročilé, Detektory) nebo je povoleno nahrávání před poplachem (zvolte Nastavení, Pokročilé, Pokročilé nastavení videa), stoupne spotřeba v porovnání s doporučeným nastavením o 17 %. Potřebný nominální výkon panelu je pak vždy třeba vynásobit 1,17.

Solární panel poskytne daný výkon v případě, že není špinavý, pokrytý sněhem nebo ve stínu. Pokud používáte solární panel v místě sněhových srážek, ujistěte se, že sníh na panelu nezůstává ležet. Panel můžete i krýt stříškou. Jestliže na panel dopadá stín, budete potřebovat panel výkonnější. Čím déle je panel ve stínu, tím výkonnější zařízení budete potřebovat.

Solární regulátor
Zařízení reguluje napětí mezi solárním panelem, baterií a přístrojem. Kontroluje také správné nabití baterie.
Vyspělejší regulátory mohou dokonce ukazovat, do jaké míry je baterie nabitá, kolik energie se aktuálně čerpá ze slunce a další hodnoty, které využijete zejména při testování a nastavení vašeho systému.
Velmi doporučujeme tzv. MPPT regulátor, který minimalizuje ztrátu energie z regulátoru. Regulátory MPPT dokáží snížit ztrátu energie na pouhých 10%, regulátory bez MPPT dosahují ztrát okolo 50%.

Kde produkty koupit:
Solar panel (30W) –Victron Energy, SPM30-12, prodejce najdete zde,
Solar panel (50W) – Victron Energy, SPM51-12, prodejce najdete zde,
Solar panel (80W) – Victron Energy, SPM81-12, prodejce najdete zde,
Charge controller – BlueSolar MPPT 75/15, prodejce najdete zde.

Zde si můžete stáhnout celý průvodce externím napájením včetně dodatků v angličtině.

27. 4. 2016 EYE-02 (Česky) EyeSee (Česky)