Jak aktivovat devadesátidenní cloudové uložiště pro kameru s předplatným Premium?

Uživatelé kamer s přeplatným Premium mohou libovolně měnit dobu uchovávání záznamů uložených svou kamerou do našeho cloudu v rozsahu 3, 7, 14 nebo 30 dní. Pokud chtějí využít plnou dobu 90 dnů uchovávání záznamů, je třeba z důvodů právní jistoty uzavřít s naší společností smlouvu o zpracování dat. V ní se zavážete, že plně odpovídate za obsah uchovávaných dat a ručíte, že jejich uchovávání po takto dlouho dobu není v rozporu se zákonem.
Postup (a požadavky) pro aktivaci devadesátidenního cloudového uložiště se liší podle způsobu, jakým používate svou kameru. Prosím, vyberte, který z níže uvedených scénářů odpovídá Vaší situaci.
 
 

Privátní použití

Popis scénáře:
Kamera je instalovaná ve vašem bytě, rodinném domě, garáži, na uzavřeném dvoře, apod. Obvykle se zde pohybujete pouze vy nebo členové vaší rodiny. Všichni členové vaší domácnosti jsou si vědomi přítomnosti kamery.
Kamerou nejsou monitorovány, ani nejsou v záběru kamery, žádné veřejně přístupné plochy nebo sousední pozemky. V záznamu tak nejsou vidět například lidé procházející po ulici podle vašeho plotu, část sousedovy zahrady, část veřejně přístupné louky, apod. Monitorovaný prostor není přístupný veřejnosti, nájemníkům nebo zaměstnancům (není to obchod, restaurace, kancelář, sklad, staveniště, továrna, les, louka, apod.).

Jak postupovat:

 1. Prosím, napište nám na adresu support@noabe.com:
  – Uveďte, že chcete podepsat dohodu o zpracování dat jako “Privátní uživatel”.
  – Pošlete nám své jméno, adresu, e-mailovou adresu a IMEI čísla vašich kamer.
  – E-mail odešlete z e-mailové adresy, která je totožná s adresou, pod níž je registrován Váš účet na Jablotool.com. Komunikovat s Vámi budeme výhradně na tuto adresu (z důvodu ověření).
 2. Na základě vaší žádosti vám zašleme e-mailem předvyplněnou Dohodu o zpracování dat.
 3. Pečlivě si dokument pročtěte, vytiskněte ho a podepište.
 4. Svůj podpis na dokumentu nechte úředně ověřit (například na poště, na matrice nebo u notáře).
 5. Dokument nám pošlete na adresu NOABE s.r.o., V Nivách 12, 466 01 Jablonec nad Nisou, Česká republika. Obálku označte “Jablotool-90”.

 

Veřejné použití

Popis scénáře:
Kamera zaznamenává veřejně přístupnou plochu, obchod, kancelář, továrnu, staveniště, les nebo podobný prostor, do kterého mohou vstupovat lidé (včetně vašich zaměstnanců, sousedů, nájemců, apod.).

Jak postupovat:
V tomto případě je situace složitější. Zákon vám jako provozovateli kamerového systému ukládá řadu povinností, se kterými byste se měli důkladně seznámit a respektovat je.
Doba uchovávání dat v každém případě nesmí přesáhnout časový limit přípustný pro naplnění účelu provozování kamerového systému. Ten se pohybuje v řádu dnů. Odborníci na základě praxe zpravidla doporučují nepřekračovat limit 7 dnů pro běžné prostory a 14 dnů pro řídce navštěvované prostory (např. sklepy bytových domů). Doporučujeme Vám rozhodně nepřekračovat tyto limity.
Pokud si přesto myslíte, že pro váš specifický případ použití je devadesátidenní doba uchovávání záznamů ospravedlnitelná, kontaktujte nás na support@noabe.com.
 
 

5. 8. 2019 EYE-02 (Česky)